Endast reviewa open science-artiklar

Här kommer en spontan idé som jag inte ens tänkt igenom mer än två minuter.

Vad skulle konsekvenserna vara om startar ett initiativ att alla (som är med på initiativet) endast åtog sig att reviewa artiklar i open science-tidskrifter som ej tar betalt av vare sig läsaren eller författaren?

1 Like

Låter som detta! Känner du till det? https://www.freeourknowledge.org/

Nej, det hade jag inte. Tack!

1 Like