Stiftelsen IGDORE Sweden som projektansvarig och medelsförvaltare

Jag har glömt nämna att IGDORE (http://igdore.org; Stiftelsen IGDORE Sweden) numera är accepterade som medelsförvaltare av Forte. Gäller alla deras utlysningar. Vi har också nyligen sänkt vår OH från 20 till 10%, eftersom vi insåg att våra omkostnader är såpass låga att vi inte behöver ligga högre.

Vi är mycket intresserade av att förvalta kreativa och gedigna projekt med koppling till akademi och/eller god forskning. Den huvudansvarige individen/organisationen för projektet behöver vara affilierad med IGDORE, men affilieringen behöver inte göras innan medelsförvaltning blir aktuell (för att söka medel med IGDORE som förvaltare krävs dock att vi på IGDORE först godkänt projektet). På individnivå kan vi även vara ett alternativ för forskare som får nej från sin prefekt till medfinansiering av projekt där maxtaket för OH understiger det institutionen kräver.

Själv håller jag på att slipa på en projektidé som avser underlätta för forskare med sjukdomar som på olika sätt försvårar deras möjligheter att arbeta heltid inom den traditionella akademin: en pott för att på deltid projektanställa forskare med funktionshindrande åkommor för att de ska kunna stärka sin position på den akademiska arbetsmarknaden genom att meritera sig inom öppen och replikerbar forskning, och en annan pott för att upprätta hemmakontor som är väl anpassade till forskarens livssituation. Tanken är att söka medel från Allmänna arvsfonden (https://www.arvsfonden.se/) med Stiftelsen IGDORE Sweden som projektansvarig (och medelsförvaltare). Om någon känner sig entusiastisk över denna projektidé så får man gärna höra av sig för att medverka i utvecklingen av projektet.

Om man har andra kreativa projektidéer med kopplingar till öppen och replikerbar vetenskap eller akademisk arbetsmiljö (som i förlängningen kan öka resistensen mot fusk och andra tvivelaktiga forskningspraktiker), och behöver en organisation som förvaltar projektet, så får man jättegärna höra av sig till oss. Vi kan även förvalta projekt/medel på EU-nivå.

2 Likes