Translation of posters to Swedish

Continuing the discussion from Multilingual versions of IGDORE open science posters:

Någon som vill översätta dessa två posters till svenska?