Översättning till svenska av transparency checklist... helpm needed

Även om vi mestadels använder engelska när vi forskar, så kan det ju vara bra att ha en transparency checklist på svenska. Speciellt kanske för undervisning. Så, om du kan/vill, så går det att signa upp. Kanske kan vi crowd-sourca.

We are currently in the process of translating the checklist to different languages. We have translators for most languages popular in western Europe, but we are still looking for a volunteer to translate the checklist to Swedish. It shouldn’t take too much work. If you know of anyone who might be interested, please, direct them to this page https://tinyurl.com/TransparencyCh where they can sign up as a translator.

Åse

1 Like

Bra initiativ! Finns det någon länk till info om the transparency checklist, @Asehelene? Själv har jag glömt vilken det handlar om och kanske finns det andra också som inte har koll på listan.