Debattinlägg i Läkartidningen

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/Kultur/2019/12/Pek-till-salu/

“»Publish or perish«, heter det ju, och i jakten på publikationsmeriter kan vissa forskare gå till ytterligheter. Redan på hemmaplan är det uppenbart att några medförfattare inget har att göra på avsändarlistan utan har parkerats där av andra skäl än sina akademiska bidrag.”