Hotar kvinnor yttrandefriheten vid svenska högskolor?

Ann Heberlein m.fl. debatterar i Expressen:

Jag håller fullständigt med om detta citat:

“Det vi inte vill ha i Sverige är en situation liknande den i Kanada eller USA, där det på många håll inte längre går att bjuda in kontroversiella föredragshållare utan att aktivister saboterar föreläsningarna.”

Men sen börjar man prata om personlighetsskillnader mellan kvinnor och män som (del)förklaring till varför yttrandefriheten inom akademin nu hotas. Detta låter orimligt i mina öron.

Med anledning av att det finns en pågående offentlig diskussion inom SIPS och open science rörelsen just nu kring just Code of Conducts, bans av folk etc så tyckte jag denna artikel kunde vara intressant för oss.

Någon som är intresserad av att skriva ett svar i Expressen på debattartikeln?

Ping t.ex. @rickcarlsson och @RobinFondberg

Det där är min institution som föreläsningen hölls på, för kännedom.

Jag tänker dock inte skriva ett svar eftersom jag håller på med datainsamling kring detta ämne och vår institution.

1 Like

Jag har tyvärr inte tid i nuläget. Jag håller med om att det är ett problem när den akademiska friheten hotas. Akademin måste kunna hantera svåra frågor.

Jag tror dock inte en sekund på förklaringarna som förs fram. En rimligare förklaring är att grupper som på olika sätt känner sin trygghet hotade är mer benägna att ta till åtgärder än grupper som inte känner sig hotade. En parallell är hur terrorism fungerar. Många är villiga att inskränka friheter (mer poliskontroll) eftersom de helt enkelt är oroliga. Det är rimligt att kvinnor i högre utsträckning upplever sin egen frihet och trygghet inom akademin hotad och därför är mer benägna att inskränka andras frihet för att försvara detta. Jag återkommer till Popper som vanligt: vi kan tolerera allt utom intolerans. I den mån man upplever att personer är företrädare för grupper som vill inskränka ens egen frihet och trygghet, är det inte så märkligt om man önskar dem själva detsamma. I någon mån är det nödvändigt (i varje fall om om man som jag köper tolerans-paradoxen), men det är så klart svåra gränsdragningar och yttrandefrihet måste försvaras. Men i försvaret av yttrandefriheten ingår försvar mot de som hotar den.

Man måste alltså i varje fall väga vad som är det största hotet mot yttrandefriheten.

(Halvt OT här men tyckte det kändes onödigt att starta ny tråd.)

Psykolog vid Lunds Universitet tvingas gå efter protester från en liten grupp studenter som säger sig ha upplevt ångest och självmordstankar till följd av en kurs där studenterna uppmuntras att möta obekväma åsikter.

https://www.lundagard.se/2020/01/27/hatet-mot-externatet/

@Asehelene, något du känner till? Stämmer beskrivningen i artikeln?

Well, jag hörde om det först via sydsvenskan. Jag ör inte inne på programmet så jag har inte varit involverad direkt. Det har diskuterats i den ledningsgrupp jag är i, men tänker att jag får vara lite försiktig där med vad jag säger. Det är ett sedan länge kontroversiellt moment (och jag talar decennier), verkar bygga på gammal teori (väldigt freudiansk). Sen fiins det ju mångavinklar här, (fler artiklar) och annan bakgrund som jag inte riktigt har koll på. I de breda dragen har det skett. Det sågs som ett arbetsmiljöproblem för studenterna. Sen kan man ta ilika sidor. Mycket jobb för studierektor och prefekt.

1 Like

Ja jag har själv aldrig varit något fan av freudiansk teori så jag hade kanske själv hoppat den kursen om jag kunnat (förmodligen bra att den inte längre blir obligatorisk), men öppet diskussionsklimat och framförande av obekväma åsikter är jag däremot ett starkt fan av. Såg att du @Asehelene är medlem i Heterodox Academy, jag har själv ansökt om medlemskap bara häromdagen.

Jag översatte en del av artikeln till engelska och la in det i en annan pågående diskussion här på forumet: Liberal lefties are not right-wing

Samtal i Filosofiska rummet i P1:

"Kvinnor har en i genomsnitt större benägenhet att vilja förbjuda yttranden, påstår filosofiprofessor Erik J Olsson. Tankegången är att en feminin kultur grundad i bland annat biologiska könsskillnader skapat ett ängsligt och slutet klimat på svenska lärosäten.

Är det ett problem att allt fler lärare och studenter vid högskolorna är kvinnor? ”Hur många kvinnor tål universiteten?”… Att sprida misstro mot halva befolkningen genom att formulera en sådan frågeställning kan tyckas skandalöst. Ändå: Nog finns det biologiska skillnader mellan kvinnor och män, och nog skapas olika kulturer i olika miljöer? Nog borde man kunna diskutera och kritisera olika sociala normer, särdrag i olika kulturer?

Full yttrandefrihet råder när Filosofiska rummet med en filosof, en evolutionsbiolog och en genusvetare - Erik J Olsson , Jessica Abbott och Rebecca Selberg - försöker bringa reda i frågan. Programledare är Lars Mogensen, producent: Thomas Lunderquist."

Tänkte lite fortsättning. Här är en annan artikel i Psykologförbundets tidning. http://psykologtidningen.se/2020/01/30/larare-sparkas-efter-studentprotester/?fbclid=IwAR0ZMpP5TSwT3-wofhn-erY4VPiLMYPskAONWxxjwjKlRssPILfA4APfhLM

Den tycker jag är lite mer välnyanserad, eller, åtminstone tar upp att det finns en hel del som inte delar Johan Grants syn på saken.

1 Like