Misstänkt oredlighet vid LNU

Någon som vet mer om detta ärende? Är det relevant för vårt fokus?

“Anmälan rör en avvikelse från god forskningssed i redovisningen av forskningsprestationer, inte fusk eller plagiat i forskningen.”

https://medarbetare.lnu.se/social/groups/linneuniversitetets-nyhetsbrev/posts/94150?fbclid=IwAR1uh9HxWI7O_KXtgqbLf77BbtvMRO_poRzVPgP8a2abITIJNhTx_OXWJYA

Ping @rickcarlsson